fbpx

XDecon™ – rengöring av ventilationskanaler

Xhomes nya XDecon™-dekontamineringsbehandling av ventilationskanaler möjliggör effektiv och ofarlig mikrobiologisk rengöring av ventilationskanalerna för att garantera en hälsosam inomhusluft.

Peruspuhdistus alkaen 250 €

XDecon™ -puhdistus alk. 95–150 € (rivitalot - ok-talot)

Ilmanvaihtokanavien peruspuhdistus kannattaa tehdä muutaman vuoden välein

lmastointikanavien säännöllinen puhdistaminen on tärkeää sekä sisäilman laadun että ilmastointijärjestelmän tehokkuuden kannalta. Yleisesti suositellaan, että ilmastointikanavat tulisi puhdistaa noin 5–10 vuoden välein. Tämä voi kuitenkin vaihdella eri tekijöistä johtuen – jo kolmen vuodenkin käytön jälkeen kanavat voivat olla todella likaisia. (Ks. kuva: ennen ja jälkeen puhdistuksen.)

Jos ilmastointijärjestelmää käytetään säännöllisesti ja intensiivisesti, mitä enemmän pölyä, likaa ja muita epäpuhtauksia kertyy kanaviin. Jos ilmastointijärjestelmässä on suodatin, sen tulisi myös puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti.

Ilmastointikanavien puhdistustarve voi vaihdella myös ympäristöolosuhteiden mukaan. Jos asut alueella, jossa on paljon pölyä, siitepölyä tai muita ilman epäpuhtauksia, kanavien puhdistaminen voi olla tarpeen useammin. Myös rakennustyömaat tai remontit voivat aiheuttaa ylimääräistä likaa ilmastointijärjestelmään.

Ilmanvaihtokanavien peruspuhdistuksen hinta alkaen 249 €.

Ventilationskanaler

XDecon™ poistaa myös sen, mikä ei näy

Epäpuhtaudet ilmastointikanavissa voivat heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveysongelmia. Lisäksi likainen ilmastointijärjestelmä voi johtaa energiankulutuksen kasvuun ja heikentää ilmastointijärjestelmän tehokkuutta.

Ammattitaitoiset ilmastointialan yritykset voivat arvioida järjestelmäsi puhdistustarvetta ja suorittaa puhdistuksen tarvittaessa. Kaikki epäpuhtaudet eivät kuitenkaan ole silmälle näkyviä, eivätkä useimmat puhdistusmenetelmät poista esimerkiksi mahdollisia eliöitä ja bakteereita ilmastointikanavista.

Tarjoamamme XDecon™ -menetelmä poistaa. Se on dekontaminaatiomenetelmä, joka perustuu vetyperoksidikaasun käyttöön ja on tehostaan huolimatta täysin turvallinen valinta mikrobiologiselle puhdistamiselle. (Ks. kuva pyyhkäisytestin tuloksista.)

XDecon™ -puhdistuksen hinta peruspuhdistuksen yhteydessä alkaen 95–150 €, kohteesta riippuen.

Ventilationskanaler

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä!

Ventilationskanaler

Ett ofarligt och effektivt sätt att bli av med mikrober

Flytande desinfektionsmedel som traditionellt används ger inte ett tillförlitligt och effektivt reningsresultat. Vätskan sprids inte i kanalen och dess kontaktyta är mycket begränsad. Den gasformiga väteperoxiden löser dessa problem eftersom den sprids jämnt överallt och tränger även in i de allra minsta sprickorna.

Syftet med ventilationen är att upprätthålla en hälsosam och trivsam inomhusluft i byggnaden. Ventilationssystemet avlägsnar de föroreningar som uppstår och för med sig tilluft utifrån.

Föroreningarna beror på människors ämnesomsättning och funktioner, boende, byggnads- och inredningsmaterial samt utomhusluft och ibland också på radon i marken. Under covid-19-pandemin har flera massexponeringar skett via ventilationskanalerna när viruset spridits som aerosol.

XDecon™-behandlingen möjliggör effektiv och ofarlig mikrobiologisk rengöring av ventilationskanalerna för att garantera en hälsosam inomhusluft.

Den mikrobiologiska rengöringen av ventilationskanalerna, dvs. dekontamineringen, ska alltid utföras i samband med den mekaniska rengöringen samt vid behov mellan de regelbundna mekaniska rengöringarna.

Xhomes XDecon™-dekontaminering av ventilationskanalerna valideras alltid, dvs. kunden får alltid en skriftlig rapport över det utförda arbetet. Rapporten innehåller mätresultaten från behandlingen samt mikrobiologiska ytodlingsprov mot en tilläggsavgift.

Ventilationskanaler

Processbeskrivning: Rengöring av ventilationskanaler

1. När vi har fått offertförfrågan kartlägger vi följande saker om objektet som ska rengöras: Hurdant ventilationssystem är det fråga om (tyngdkraft – maskinell frånluft – maskinell till- och frånluft), storleken på det objekt som ska rengöras, ventilationens funktion samt nödvändiga underhållsåtgärder. När vi har fått en exakt bild av objektet ger vi kunden en offert på rengöringen.

2. Efter att offerten har godkänts utarbetar vi en rengöringsplan som vi går igenom tillsammans med kunden. I planen kommer vi överens om tidtabeller och andra praktiska frågor i anslutning till behandlingen.

3. Rengöringen av ventilationskanalerna tar i allmänhet 2–3 h i egnahemshus. Damm och smuts som lossnar från kanalerna styrs med en undertrycksmaskin ut i utomhusluften, så det uppstår ingen röra vid rengöringen. Efter rengöringen ger vi kunden en muntlig rapport om rengöringen. En skriftlig rapport om rengöringen av ventilationskanalerna skickas till kundens e-post inom en vecka.

Ventilationskanaler

Du vet vad du köper – alltid en skriftlig rapport

Vi ger alltid in en skriftlig rapport om det utförda arbetet.

I rapporten visas mätresultaten av gashalten i utrymmet, behandlingstiden och teststickornas resultat.

Teststickorna används i utrymmet under behandlingen för att verifiera att gasen säkert har gått överallt och verkat tillräckligt effektivt.

Snabb och enkel process

Rengöringsprocessen tar från 30 minuter till några timmar.

Ventilationskanaler

Metod

Gasformig väteperoxid.

Materialvänlighet

Helt materialvänligt för alla material. Inklusive elektronik och elektroniska komponenter.

Rapport

Innehåller resultaten av renhetsproverna beskrivna i rapporten.

Kontakta oss

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Janne Voutilainen
[email protected]
050 443 544

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer