fbpx

XDecon™ – rengöring av ventilationskanaler

Xhomes nya XDecon™-dekontamineringsbehandling av ventilationskanaler möjliggör effektiv och ofarlig mikrobiologisk rengöring av ventilationskanalerna för att garantera en hälsosam inomhusluft.

Normal regöring från 250 €

XDecon™ – rengöring frän 95–150 €

Ventilationskanalernas grundrengöring bör utföras vart några år.

Regelbunden rengöring av luftkanalerna är viktigt både för inomhusluftens kvalitet och för luftkonditioneringssystemets effektivitet. Generellt rekommenderas att luftkanalerna bör rengöras ungefär var 5–10 år. Detta kan dock variera beroende på olika faktorer – redan efter tre års användning kan kanalerna vara riktigt smutsiga. (Se bild: före och efter rengöring.)

Om luftkonditioneringssystemet används regelbundet och intensivt samlas mer damm, smuts och andra föroreningar i kanalerna. Om luftkonditioneringssystemet har en filter bör det också rengöras eller bytas ut regelbundet.

Behovet av rengöring av luftkanalerna kan också variera beroende på miljöförhållandena. Om du bor i ett område med mycket damm, pollen eller andra luftföroreningar kan rengöring av kanalerna behövas oftare. Byggarbetsplatser eller renoveringar kan också orsaka extra smuts i luftkonditioneringssystemet.

Priset för grundrengöring av ventilationskanaler börjar från 249 €.

Ventilationskanaler

XDecon™ tar även bort det som inte syns

Föroreningar i luftkanalerna kan försämra inomhusluftens kvalitet och orsaka hälsoproblem. Dessutom kan ett smutsigt luftkonditioneringssystem leda till ökad energiförbrukning och minska systemets effektivitet.

Professionella företag inom luftkonditioneringsbranschen kan bedöma behovet av rengöring för ditt system och utföra rengöringen vid behov. Dock är inte alla föroreningar synliga för ögat, och de flesta rengöringsmetoder tar inte bort möjliga organismer och bakterier i luftkanalerna.

Vår XDecon™-metod tar bort det. Det är en dekontamineringsmetod som använder väteperoxidgas och är trots sin effektivitet ett helt säkert val för mikrobiologisk rengöring. (Se bild på resultat från sveptest.)

Priset för XDecon™-rengöring i samband med grundrengöring börjar från 95–150 €, beroende på objektet.

Ventilationskanaler

Kontakt oss!

Ventilationskanaler

Ett ofarligt och effektivt sätt att bli av med mikrober

Flytande desinfektionsmedel som traditionellt används ger inte ett tillförlitligt och effektivt reningsresultat. Vätskan sprids inte i kanalen och dess kontaktyta är mycket begränsad. Den gasformiga väteperoxiden löser dessa problem eftersom den sprids jämnt överallt och tränger även in i de allra minsta sprickorna.

Syftet med ventilationen är att upprätthålla en hälsosam och trivsam inomhusluft i byggnaden. Ventilationssystemet avlägsnar de föroreningar som uppstår och för med sig tilluft utifrån.

Föroreningarna beror på människors ämnesomsättning och funktioner, boende, byggnads- och inredningsmaterial samt utomhusluft och ibland också på radon i marken. Under covid-19-pandemin har flera massexponeringar skett via ventilationskanalerna när viruset spridits som aerosol.

XDecon™-behandlingen möjliggör effektiv och ofarlig mikrobiologisk rengöring av ventilationskanalerna för att garantera en hälsosam inomhusluft.

Den mikrobiologiska rengöringen av ventilationskanalerna, dvs. dekontamineringen, ska alltid utföras i samband med den mekaniska rengöringen samt vid behov mellan de regelbundna mekaniska rengöringarna.

Xhomes XDecon™-dekontaminering av ventilationskanalerna valideras alltid, dvs. kunden får alltid en skriftlig rapport över det utförda arbetet. Rapporten innehåller mätresultaten från behandlingen samt mikrobiologiska ytodlingsprov mot en tilläggsavgift.

Ventilationskanaler

Processbeskrivning: Rengöring av ventilationskanaler

1. När vi har fått offertförfrågan kartlägger vi följande saker om objektet som ska rengöras: Hurdant ventilationssystem är det fråga om (tyngdkraft – maskinell frånluft – maskinell till- och frånluft), storleken på det objekt som ska rengöras, ventilationens funktion samt nödvändiga underhållsåtgärder. När vi har fått en exakt bild av objektet ger vi kunden en offert på rengöringen.

2. Efter att offerten har godkänts utarbetar vi en rengöringsplan som vi går igenom tillsammans med kunden. I planen kommer vi överens om tidtabeller och andra praktiska frågor i anslutning till behandlingen.

3. Rengöringen av ventilationskanalerna tar i allmänhet 2–3 h i egnahemshus. Damm och smuts som lossnar från kanalerna styrs med en undertrycksmaskin ut i utomhusluften, så det uppstår ingen röra vid rengöringen. Efter rengöringen ger vi kunden en muntlig rapport om rengöringen. En skriftlig rapport om rengöringen av ventilationskanalerna skickas till kundens e-post inom en vecka.

Ventilationskanaler

Du vet vad du köper – alltid en skriftlig rapport

Vi ger alltid in en skriftlig rapport om det utförda arbetet.

I rapporten visas mätresultaten av gashalten i utrymmet, behandlingstiden och teststickornas resultat.

Teststickorna används i utrymmet under behandlingen för att verifiera att gasen säkert har gått överallt och verkat tillräckligt effektivt.

Snabb och enkel process

Rengöringsprocessen tar från 30 minuter till några timmar.

Ventilationskanaler

Metod

Gasformig väteperoxid.

Materialvänlighet

Helt materialvänligt för alla material. Inklusive elektronik och elektroniska komponenter.

Rapport

Innehåller resultaten av renhetsproverna beskrivna i rapporten.

XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer