Vad är XDecon™ ?

XDecon™ är en modern dekontamineringsmetod som effektivt avlägsnar mögel och mikrobtillväxt från många olika slags objekt.

Inomhusluften är ofta en komplicerad och känslig fråga. Därför strävar vi alltid efter att agera finkänsligt och obemärkt – inga blinkljus och ingen personal med gasmasker i trappuppgångarna.

Ventilationskanaler

Ventilationskanaler

Läs mer!
Fastigheter och lokaler

Fastigheter och lokaler

Läs mer!
Lösöre

Lösöre

Läs mer!

XDecon™-tekniikka puree myös mikrobeihin ja homeeseen.

”I Finland utsätts 600 000–800 000 personer dagligen för mögel. Upp till 15 procent av befolkningen i arbetsför ålder har meddelat att de har symtom på arbetsplatsen på grund av dålig inomhusluft.” (källa: FinHälsa-enkäten 2017)

Städning på basnivå, till exempel att torka damm och tvätta golvet, är en viktig del av den dagliga rengöringen. Även om det kan hjälpa till att avlägsna synlig smuts och damm, är det inte nödvändigtvis tillräckligt för att avlägsna skadliga mikrober. Det är här vikten av dekontaminering kommer in, eftersom den erbjuder flera fördelar jämfört med grundläggande städning.

Med dekontaminering avses en process där skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, virus och svampar, rengörs eller avlägsnas från en viss yta eller ett visst utrymme.

XDecon™ är en teknologi som vi har utvecklat och som gör dekontamineringen tillgänglig för alla. Processen är snabb, men kräver specialkompetens samt utrustning och processer som är planerade för ändamålet.

Bevisat effektiv teknologi

Vi använder finländsk toppteknologi som grundar sig på användning av väteperoxidgas (H2O2). Väteperoxidgas är bevisligen de mest effektiva dekontamineringsmedlen i världen.

Teknologins fördelar:

  • en enkel och snabb process som förstör biologiska kontaminationer från ytor
  • luft och lösöre på ett mycket materialvänligt sätt, inget behov av att skydda t.ex. elektronik
  • en ekologisk och miljövänlig process som inte lämnar några rester, utan bryts ned till syre och vatten – alltså inte heller behov av eftertorkning.
  • Processen har noggrant validerats genom att använda kemiska och biologiska indikatorer
XDecon™

Säker och ekologisk

Väteperoxidgas är en miljövänlig och ofarlig metod, eftersom endast syre och vatten blir kvar när den avdunstar. Metoden lämnar inga rester och det finns inget behov av åtgärder efter behandlingen.

Den är också materialvänlig. Med den kan alla slags material och till exempel elektronisk utrustning rengöras på ett säkert sätt.

XDecon™

Används globalt

Väteperoxidgas är en internationellt undersökt reningsmetod (FDA, VTT, ECHA).

Reningsutrustningen som vi använder har utvecklats i samarbete med Finlands Försvarsmakt och VTT. Utrustningen och metoden har också undersökts av VTT.

XDecon™

Auktoriserade XDecon™-partner

Vårt huvudkontor ligger i Joensuu, men vi betjänar i hela landet via våra partnerskapsentreprenörer.

Utöver den kompetens som finns i vårt hus är alla våra entreprenörer utbildade och auktoriserade VCS-montörer.

XHomes team är Finlands mest yrkeskunniga grupp som specialiserat sig på VHP-dekontaminering. Du kan vända dig till oss med förtroende – våra experter hjälper dig.

XDecon™
XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Mer!