fbpx

Decon™ – rengöring av fastigheter och lokaler

Vid XDecon™-specialrengöringen fylls utrymmet med en renande gas som förstör alla typer av mögel, jäst, bakterier och virus i alla typer av lokaler och fastigheter.

XDecon™ för fastigheter/lokaler från 850 €

Processbeskrivning: Dekontaminering av lokaler och fastigheter

För enskilda utrymmen tar rengöringsprocessen från 30 minuter till några timmar. För hela byggnader eller hus tar processen från 10 timmar till 2 dygn. För rengöringen krävs inga särskilda förberedelser från kundens sida, det räcker att utrymmet är normalt städat. Lösöret kan stå kvar.

1. Först kartlägger vi orsaken till problemet, storleken på det utrymme eller den fastighet som ska rengöras samt om det finns lösöre eller inte. Därefter utarbetar vi en rengöringsplan som vi går igenom tillsammans med kunden. I planen kommer vi överens om tidtabeller och andra praktiska frågor i anslutning till behandlingen.

2. För rengöringen ska fastigheten eller lokalen vara helt tom och ur bruk. Renhetsprover tas från utrymmet om kunden har beställt omfattande rapportering, där renhetsprover tas före och efter behandlingen av objektet. Utrymmet som ska rengöras görs gastätt och efter det placeras apparaterna i utrymmet. Reningsprocessen inleds och den styrs med hjälp av distansstyrning av våra experter.

3. När apparaterna har genomfört reningsprocessen inleds ventilationen och avlägsnandet av gas i utrymmet. I detta skede tas också de renhetsprover som tas efter behandlingen om kunden har beställt en omfattande rapportering. Karenstiden är vanligtvis cirka 1–3 dygn.

4. När karenstiden har löpt ut och utrymmet har konstaterats vara färdigt att tas i bruk, överlåts utrymmet tillbaka till kunden. Därefter får kunden en skriftlig rapport om det utförda arbetet. Om kunden har beställt en omfattande rapportering innehåller den skriftliga rapporten även bilder och analyser av renhetsproverna före och efter rengöringsbehandlingen.

Fastigheter och lokaler

Det finns inget renare

Vid XDecon™-specialrengöringen fylls utrymmet med renande gas som förstör alla typer av mögel, jäst, bakterier och virus.

Den materialvänliga XDecon™-specialrengöringen passar alla typer av material – textilier, olika ytor, elektronik.

Gasen reagerar inte med någonting och orsakar inte skador på något material. Med metoden rengörs allt från laboratorier till sommarstugor och flygplan.

Säker och effektiv

Lämna inte renheten och säkerheten åt slumpen utan var säker på slutresultatet. Gasen sprider sig effektivt och sträcker sig till sådana små och trånga platser som man inte kan komma åt med andra metoder.

Gasen absorberas också i porösa material och verkar både på materialets yta och inuti.

Fastigheter och lokaler

Du vet vad du köper – alltid en skriftlig rapport

Vi lämnar alltid in en skriftlig rapport om det utförda arbetet.

I rapporten visas mätresultaten av gashalten i utrymmet, behandlingstiden och teststickornas resultat.

Teststickorna används i utrymmet under behandlingen för att verifiera att gasen säkert har gått överallt och verkat tillräckligt effektivt.

Snabb och enkel process

För enskilda utrymmen tar rengöringsprocessen från 30 minuter till några timmar. För hela byggnader eller hus tar processen från 10 timmar till 2 dygn.

För rengöringen krävs inga särskilda förberedelser från kundens sida, det räcker att utrymmet är normalt städat. Lösöret kan stå kvar med undantag av växter. Växterna måste avlägsnas från utrymmet under behandlingen.

Fastigheter och lokaler

Metod

Gasformig väteperoxid.

Materialvänlighet

Materialvänligt för alla material. Inklusive elektronik och elektroniska komponenter.

Användningsområden

Utrymmen av alla slag. Även fordon.

Rapport

Innehåller uppgifter om gasens koncentration, tid, temperatur, saturation samt teststickornas resultat.

XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Paul Woods
[email protected]
+46724516033

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer