Det ledande företaget inom sanering av bostäder

XHome från Joensuu är det ledande företaget inom sanering av bostäder i Finland. Familjeföretaget som grundades 2019 erbjuder sina tjänster riksomfattande via sina auktoriserade partner.

Xhome erbjuder omfattande och heltäckande tjänster för inomhuslufthantering. I paketet ingår mätning i realtid med hjälp av inomhusluftssensorer, som mäter de nio viktigaste parametrarna för människans välbefinnande och hälsa. Då vet vi exakt hurdan inomhusluften är och vi kan vidta korrigerande åtgärder genast när problemet eller förändringen upptäcks.

För mätningen och för att undersöka situationen kan vi också utföra testning med biologiska metoder. En certifierad bygghälsoexpert deltar också i alla analys- och kartläggningsprocesser.

För att upprätthålla en god inomhusluft kan man vidta åtgärder för att främja luftens renhet genom att rengöra ventilationskanalerna på ett övergripande sätt samt med luftrenare som installeras i utrymmena.

Skadliga mögelsporer, jäst eller bakterier kan avlägsnas efter en mögelsanering, eller som en tillfällig lösning som görs regelbundet för så kallad konstgjord andning av utrymmet, till exempel i väntan på en ny byggnad eller renovering.

Dessutom kan lösöre räddas från mögelföroreningar genom att avlägsna mikrobiologiska skador genom dekontaminering.

Idén om Xhome uppstod då vi för första gången med egna ögon fick uppleva dekontamineringsteknikens effektivitet i bekämpningen av såväl mögel som allvarliga infektionssjukdomar. Det väcktes en tanke: Denna teknik måste göras tillgänglig som en tjänst för alla, för alla typer av mikrobiologiska utmaningar och för att bekämpa dem. Det genomfördes och Xhome Oy bildades. De stiftande delägarna Mika och Emma Nykyri började bygga upp konceptet.

Företaget

Janne Voutilainen

Försäljningschef

[email protected]
+358 50 443 5444

Företaget

Mika Nykyri

Verkställande direktör

[email protected]
0400 576 285

Företaget

Emma Nykyri

Kontaktchef

[email protected]
0440 576 285

Företaget

POHJOIS-KARJALA

Janne Voutilainen
Försäljningschef | [email protected] | +358 50 443 5444

UUSIMAA

Jyri Rodas
Företagare Lohja | [email protected] / +358 40 750 3928

KESKI-SUOMI

Juha Jauhiainen
Företagare Kuopio | [email protected] | +358 40 5244 879

XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer