Ska jag bli XHome-entreprenör?

Vi har redan verksamhet på fem orter i Finland.

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Kontakta oss!

För vem?

Är du nyutexaminerad och intresserad av att bli företagare inom VVS-branschen, skadedjursbekämpningsbranschen eller fastighetsunderhållet? Eller är du redan företagare inom branschen och intresserad av att utvidga din servicehelhet? Då kan Xhome-partnerskapet vara en lösning just för dig!

Försäljning

Varje licensföretagare ansvarar för sin egen omsättning och företagaren ska själv sköta försäljningen. Xhome Oy:s försäljningsorganisation bedriver dock målinriktad och systematisk försäljning på riksnivå, och Xhome Oy styr återstående entreprenader till licensföretagarna. Med licensen får du tillgång till olika verktyg och processer för styrning av försäljningen, såsom nykundsförvärvsregistret.

Marknadsföring

Marknadsföringen sker i huvudsak via Xhome Oy. Xhome Oy bedriver marknadsföring med både strategiska och mekaniska reklambyråpartner. I marknadsföringen används flera olika kanaler. Facebook, Linkedin, Instagram och Tik Tok i sociala medier. Dessutom genomförs marknadsföring via tryckta medier i fackpublikationer och lokaltidningar. Man deltar i olika yrkes- och lokala evenemang. Företagaren ansvarar för att förverkliga den lokala synligheten i andra forum än forum för digital reklam, dvs. print och evenemang.

Fakturering

Slutkundens fakturering sköts alltid av Xhome Oy. För utförda entreprenader görs en inkomstföring till licensföretagaren.

Entreprenörer?

Rapportering

Xhome Oy rapporterar till slutkunden. När licensföretagaren har utfört entreprenaden hos kunden skickar hen objektets uppgifter och data för rapportering till kontoret i Joensuu. Kontoret i Joensuu sammanställer rapporten och skickar den till kunden i samband med fakturan.

Inköp

I regel får licensföretagaren allt som behövs för att driva affärsverksamheten via konceptet. Fördelen är att licensföretagaren får produkterna och utrustningen med Xhome Oy:s mängdrabatter och därmed till ett bra pris.
Genom att höra till konceptet säkerställer licensföretagaren att hen får den bästa och senaste kompetensen och informationen från dekontamineringsbranschen. Xhome Oy undersöker förändringar inom branschen, utvecklar nya verksamhetsmodeller och ger all denna information till licensföretagarna. Att höra till konceptet ger licensföretagaren tillgång till kontinuerligt lärande, men utan att behöva investera separat i utbildning. Licensföretagarnas kompetens upprätthålls och utvecklas kontinuerligt.

Entreprenörer?

Introduktionsutbildning

När en licensföretagare ansluter sig till konceptet krävs det att hen genomgår en introduktionsutbildning. I och med utbildningen får företagaren breda grundkunskaper om dekontaminering, metoder, teknologier, kontamineringshantering inom olika branscher och i civila objekt samt om själva praktiska arbetet. Hen lär sig att självständigt bedöma de bästa tillvägagångssätten för olika applikationer. Hen lär sig hur man löser problemsituationerna i olika fastigheter.

Entreprenörer?

Fråga mer!

Jag svarar gärna på dina frågor. Låt oss tillsammans se hur vi kan hjälpa varandra!

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Entreprenörer?