fbpx

XDecon™-specialrengöring för lösöre

XDecon™-specialrengöring passar alla typer av material – textilier, olika ytor, elektronik. Gasen reagerar inte med någonting och orsakar inte skador på något material. Rädda dina käraste föremål på ett säkert sätt.

Mikrobiologiska problem orsakar ofta också obehagliga lukter. Efter rengöringen ozoneras lösöret för att avlägsna lukterna.

XDecon™ för lösa föremål eller fastigheter: fråga om pris!

Processbeskrivning: Dekontaminering av lösöre

1. Först kartläggs mängden lösöre som ska rengöras och dess bakgrund, orsaken till varför de kommer för att rengöras samt huruvida det finns behov av luktborttagning.

2. Om kunden också har beställt en renhetsmätningsrapport, tas i detta skede renhetsprover före behandlingen. Lösöret rengörs mekaniskt.

3. Lösöret rengörs genom dekontaminering. När reningsbehandlingen har avslutats vädras lösöret och gasen avlägsnas. Efter behandlingen tas renhetsmätningar om kunden också har beställt en renhetsmätningsrapport.

4. Lösöret överlåts tillbaka till kunden. Kunden får också en skriftlig renhetsmätningsrapport med bilder på renhetsproverna före och efter rengöringsbehandlingen.

Lösöre

Snabb och enkel process

Beroende på mängden lösöre tar rengöringen cirka ett dygn. Lösöret kan i allmänhet avhämtas följande dag. Kom med dina saker eller frakta dem till vår rengöringslinje, så levererar vi dem rena och säkra tillbaka till dig.

Materialvänlig

XDecon™-specialrengöring passar alla typer av material – textilier, olika ytor, elektronik. Gasen reagerar inte med någonting och orsakar inte skador på något material. Rädda dina käraste föremål på ett säkert sätt.

Lösöre

Säker och effektiv

Lämna inte renheten och säkerheten åt slumpen utan var säker på slutresultatet. Gasen sprider sig effektivt och sträcker sig till sådana små och trånga platser som man inte kan komma åt med andra metoder. Gasen absorberas också i porösa material och verkar både på materialets yta och inuti.

Du vet vad du köper – alltid renhetsprov och en skriftlig rapport

Vi tar alltid renhetsprov på föremålen efter rengöringen för att verifiera att lösöret säkert är rent och helt mikrobfritt. Vi ger alltid en skriftlig rapport om det utförda arbetet där renhetsproverna beskrivs.

Lösöre

Metod

Gasformig väteperoxid.

Materialvänlighet

Helt materialvänligt för alla material. Inklusive elektronik och elektroniska komponenter.

Användningsområden

Alla typer av lösöre: möbler, böcker, saker, kläder.

Rapport

Innehåller resultaten av renhetsproverna beskrivna i rapporten.

Leverans

Lösöre kan behandlas antingen i kundens lokaler, på en lämplig plats eller levereras till vår rengöringslinje i Joensuu. Kunden kan själv leverera föremålen till rengöringslinjen eller skicka dem, varvid vi sköter fraktningen.

Luktborttagning

Mikrobiologiska problem orsakar ofta också obehagliga lukter. Efter rengöringen ozoneras lösöret för att avlägsna lukterna. På så sätt får du tillbaka dina saker som nya – rena och fräscha.

XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer