Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Registeransvarig
Xhome Oy (FO-nummer 3107541-9).

Registrets namn
Kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Med hjälp av registret sköts kontakten i anslutning till beställningar i webbutiken eller kontakt via blanketter på webbplatsen. Med kundens tillstånd kan registret också användas för direkt marknadsföring. De som har lämnat ut sina uppgifter till registret står i kundförhållande till den registeransvarige.

Registrets informationsinnehåll
Registret innehåller uppgifter som kunden lämnat i samband med beställningen/kontakten: kundens namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Dessa är nödvändiga grundläggande uppgifter för att hantera, fakturera och leverera beställningen eller svara på blanketterna. I registret sparas uppgifter om kundens beställningshistorik, behandlingen av beställningar samt eventuella återlämnande av varor.

Google Analytics samlar besökarens IP-adress, språk, webbläsarens namn och upplösning.

Regelmässiga informationskällor
Kunden har överlåtit de uppgifter som sparats i registret till den registeransvarige när hen beställt produkter från webbutiken och/eller registrerat sig som kund eller alternativt när hen fyllt i anbudsbegäran/responsblanketten.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifterna i registret används endast för att sköta den personuppgiftsansvariges kundrelationer och uppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Den personuppgiftsansvarige lämnar inte ut uppgifter ur kundregistret utanför EU eller EES.

Kakor (cookies)
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Kakor används till exempel när man vill spara användarens uppgifter när användaren förflyttar sig från en webbplats till en annan. Syftet med kakorna på den här webbplatsen är att underlätta och påskynda uträttandet av ärenden genom att spara uppgifter i användarens webbläsare samt butikens sessionskod.

Principer för skydd av registret
På den personuppgiftsansvariges webbplats används en säker https-förbindelse. Alla uppgifter i registret har sparats på en skyddad server och säkerhetskopierats till en annan. Servrarnas datasäkerhet är alltid uppdaterad och endast utvalda nyckelpersoner har åtkomst till uppgifterna och granskning av uppgifterna kräver inloggning i systemet med användarnamn och lösenord.

XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer